Usługi inżynieryjne  ( tel. 661 505 154 )


Organizowanie przetargów budowlanych

- Opracowanie dokumentacji przetargowej

- Przygotowanie i rozesłanie zaproszeń przetargowych

- Przeprowadzanie wizji lokalnej w miejscu przyszłej budowyh

- Korespondencja z Oferentam

- Otwarcie ofert ich analiza

- Negocjacje z Oferentami

 

·          Zarządzanie kosztami inwestycji

- Analiza i optymalizacja kosztów budowy

- Kontrola kosztów budowy

·          Monitorowanie przebiegu inwestycji budowlanych

·          Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej                                                                                                                                               


PROJEKTOWANIE


- ADAPTACJA TYPOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I USŁUGOWYCH

- INDYWIDUALNE PROJEKTY BUDOWLANE

rzetelna