BETON SAMOZAGĘSZCZALNY

.

Beton samozagęszczalny – mieszanka betonowa zdolna do szczelnego wypełnienia deskowania, otulenia zbrojenia i zagęszczenia się pod własnym ciężarem, bez użycia wibratorów.

 

SF2 ( 660 mm -750 mm) badanie świeżego betonu

 

 

Beton samozagęszczalny – mieszanka betonowa zdolna do szczelnego wypełnienia deskowania, otulenia zbrojenia i zagęszczenia się pod własnym ciężarem, bez użycia wibratorów.

 

 

 

Betonowanie pod wiaduktem  przez wywiercone otwory  

 

 

 

Beton samozagęszczalny – mieszanka betonowa zdolna do szczelnego wypełnienia deskowania, otulenia zbrojenia i zagęszczenia się pod własnym ciężarem, bez użycia wibratorów.

 

Betonowanie sciany przez wywierocpne otwory w  ścianie