rzetelna

Księgowość  ( tel. 796 363 193 )


Doradztwo i usługi ekonomiczne

  • bieżąca weryfikacja i księgowanie faktur
  • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych
  • nadzór nad sprawnym obiegiem dokumentów
  • pomoc w przygotowywaniu raportów na potrzeby korporacyjne oraz w sporządzaniu bilansu i rachunku wyników na koniec miesiąca
  • współpraca z innymi członkami zespołu księgowego i finansowego
  • współpraca z audytorami zewnętrznymi i wewnętrznymi.